title
Aspect-Oriented Model-Based Testing
Aspekt-orienteeritud mudeli-põhine testimine
author
Sarna, Külli
description
Doctoral thesis 64/2018
Doktoritöö 64/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
15.11.2018
identifier
ISBN 9789949833436 (publication)
ISBN 978-9949833443 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language