title
Innovatsioon avalikus sektoris Ladina-Ameerikas: uuring piiriülese koostöö võimalustest avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas
Public sector innovation in Latin America: a study on the potential for cross-border collaboration in public innovation
author
Kevin Kok Heang
keywords
regionalne innovatsioonisüsteem
avalikud poliitikad
cross-border collaboration
regional innovation systems
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus