title
Juhtimissüsteemi projekteerimine SysML’i ja Simulink’iga
Designing a Control System with SysML and Simulink
author
Antonis, Alex
supervisor
defence date
language