title
Põlevkiviõli fraktsioonide soojusjuhtivuse määramine
Determination of thermal conductivity of shale oil fractions
author
Jefimov, Konstantin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information