title
Hooletusest põhjustatud jõukaablite lõhkumiste määra vähendamise võimalused 0,23...35 kV elektrivõrgus
Tools and methods for reducing the number of negligent damaging incidents of power cables in the 0,23...35 kV grid
author
Baturin, Vladimir
keywords
suundpuurimine
kaabli kaitsmine
pinnase sulatamine
kaablite lõhkumiste statistika
old voltage system
directional drilling
cable protection
soil thawing
cable damaging statistics
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus