title
Töötajate rahulolu-uuringu tulemuste kasutamine juhtimistegevustes
The use of employee satisfaction survey results in management practices
author
Nedzelskyte, Laura
keywords
supervisor
defence date
language