title
AS Salutaguse Pärmitehase toote analüüsi tulemuste andmehaldussüsteemi parendamine
Improvement of laboratory analysis recording process of Salutaguse Pärmitehas
author
Valk, Lenar
keywords
andmehaldussüsteem
data management system
supervisor
defence date
language