title
Automatiseeritud turvanõrkuste rakendamise raamistiku disain ja implementatsioon
The Design and Implementation of Automated Vulnerability Application Framework
author
Luik, Artur
keywords
turvaviga
turvanõrkuste rakendamise raamistik
vulnerability application framework
bug
shellshock
devops
malicious
puppet
chef
supervisor
Tetlov, Tanel
defence date
language