title
Maakonna ühistranspordi kättesaadavuse parendamine hõredalt asustatud piirkondades Pärnu maakonna näitel
Improving access to County Public Transportation in sparsely populated areas on the example of Pärnu County
author
Reinart, Siret
keywords
hõredalt asustatud alad
Pärnu maakond
sparsely populated areas
demand-driven transport
county public transport
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information