title
Pärandkultuuri objekt maastikus: selle väärtustamise, teadvustamise ja esitlemise võimalusest Agusalu kuulipildujakaponiiride näitel
Value, perception, and presentation of cultural heritage in landscapes: the example of Agusalu machine-gun caponiers
author
Mets, Kadri
keywords
kultuuriväärtus
militaarpärand
kaponiir
kuulipildujakaponiir
military heritage
caponier
machine-gun caponier
supervisor
defence date
language