title
Ülikoolide teadmiste juhtimise mudeli väljatöötamine
Designing Knowledge Management Model for Universities
author
Naim, Mohammad Rashidul Hassan
defence date
language