title
Sõnniku baasil anaeroobse kääritamisprotsessi start-up ilma spetsiifilise inokulumita
Manure based anaerobic digestion process start-up procedure without the addition of specific inoculum
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele