title
Tallinna tasuta ühistranspordi ex-post sotsiaalne tasuvusanalüüs
Ex-post social cost-benefit an alysis of Tallinns fare public transport
author
Tammesoo, Kätlin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network