title
Mereväe maine kaitseväe teenistujate hulgas
Navy reputation among defence forces service members
author
Vahemets, Aivo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network