title
Organisatsioonilised barjäärid finantssektoris naisjuhtide positsioonist lähtuvalt
Organizational barriers in regards to womens leadership in finance sector
author
Järvinen, Julia
supervisor
defence date
language