title
ID-kaardi baastarkvara teekide automatiseeritud regressioonitestimise raamistiku edasiarendus
Modernisation of automated regression testing framework of ID-card software libraries
author
Dvinskihh, Ksenija
supervisor
defence date
language