title
Administratiiv- ja majandusmeetmed kasvuhoonegaaside vähendamiseks Eestis
Administrative and Economic Measures to Reduce Greenhouse Gases in Estonia
author
Antonova, Darja
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network