title
Tallinna Polütehnik Nr 13 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.04.1988
language