title
Elektrituru ootused tuleviku perspektiivi arvestades
Electricity market expectations considering future perspective
author
Mehide, Merke
keywords
suurtarbijad
elektri lõpphinna analüüs
hinnatundlik
large consumers
final electricity price analysis,
price sensitivity
supervisor
defence date
language