title
Tsükliliste-3-arüülasendatud 1,2-dikarbonüülühendite süntees kasutades Suzuki sidestusreaktsiooni
Synthesis of cyclic-3-arylsubstituted 1,2-dicarbonyl compounds by using Suzuki cross-coupling reaction
author
Lopušanskaja, Elena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access