title
Järelvaatamise mõju telereklaami tarbimisele Eestis
The Impact of Time-shifted Viewing on the Consumption of TV Ads in Estonia
author
Pinsel, Stella
keywords
mäletamine
meeldetuletamine
telereklaami mõju
Eesti meediaturg
television advertising
time-shifted viewing
impact of television advertisement
Estonian media market
supervisor
defence date
language