title
Таллинский Политехник № 5 1955
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteibüroo, direktsiooni, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
language