title
Piiriülene abielulahutus ja lapse hooldusõigus: Eesti ja Prantsusmaa võrdlev analüüs
Cross border divorce and child custody: comparative analysis of Estonia and France
author
Kurshubadze, Etări
defence date
language