title
Pärandsüsteemi moderniseerimine E-Notari veebiteenuse põhjal
Legacy System Modernization based on E-Notary Web Service
author
Senkiv, Andrei
defence date
language