title
Inimeste ohutunnetus liikluses ja seos liiklusõnnetuste esinemisega Eestis 2015-2020
People's traffic risk perception and connection with the occurrence of traffic accidents in Estonia 2015-2020
supervisor
defence date
language