title
Измерение удовлетворенности клиентов в компании MARY KAY
Ettevõtte MARY KAY klientide rahulolu mõõtmine
Measuring Customer Satisfaction at MARY KAY Cosmetics
author
Zolotova, Julia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network