title
Sihtfinantseerimise kohustiste avalikustamine ja tulude-kulude vastandamine Eesti äriühingute majandusaasta aruannetes
Disclosure of liabilities related to government grants and matching of revenue and expenses in the annual reports of Estonian companies
author
Sisask, Ave
defence date
language