title
Generaatorigaasist absorptsiooni meetodil gaasbensiini püüdmise võimaluse analüüs
Analysis of the possibility of trapping for gasoline from generator gas by absorption method
Анализ возможности улавливания газбензина из генераторного газа методом абсорбции
author
Penezko, Aleksei
keywords
gaasbensiin
kerge-kesk õli
diislifraktsioon
kolonn
light-medium oil
diesel fraction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Belonin, Aleksandr
defence date
language