title
Võrdlev analüüs nõukogu direktiivi 2001/86 /EÜ rakendamise kohta Soomes ja Eestis
A Comparative Analysis on Implementation of Council Directive 2001/86/EC in Finland and Estonia
author
Määttä, Miikka
defence date
language