title
Liiklusohutusalase kampaania "Kinnita tagaistmel turvavöö. Alati! "raames rakendatud sotsiaalturunduse võtete kasutamise analüüs ja mõju sihtrühma hoiakutele
Analysis of Social Marketing Methods Applied During the Road Safety Campaign "Fasten the Seabelt in the Back Seat Allways! "and their Effect on the Target Groups Attitude
author
Sellenberg, Fred
supervisor
defence date
language