title
Teadlikkus ja perekondlikud mõjud aktsiaturul osalemise määravate teguritena
Awareness and Family Effects as Determinants of Stock Market Participation
author
Koivunen, Oskari Mikael
defence date
language