title
Vahendusjaama IP ühenduse toote uuendamine Telia Eesti AS näitel
Updating IP-enabled PBX Connection Product on the Example of Telia Eesti AS
keywords
vahendusjaama IP ühendus
BPMN äriprotsessid
UML modelleerimine
requirements management
IP-enabled PBX connection
BPMN business processes
UML modeling
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Hartikainen, Marko
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit