title
Käibekapitali juhtimise analüüs Knoke Kaubanduse OÜ näitel
Analysis of companys working capital management on the example of Knoke Kaubanduse OÜ
author
Valk, Henri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only