title
Teisest karjäärivalikut mõjutavad tegurid – õpetajana tööjõuturule sisenemine
Factors affecting secondary career choice – entering the labor market as a teacher
author
Pall, Kristel
keywords
karjäärivahetus
teisese-karjääri õpetaja
piirideta karjäär
õpetaja kompetentsid
career change
second-career teacher
borderless career
teacher competencies
defence date
language