title
Ütriumossühüdriidi kapseldamine TIO2 õhukeses kilega kasvatatud ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil
Encapsulation of Yttrium Oxyhydride with TIO2 Thin Films Deposited by Ultrasonic Spray Pyrolysis
author
Olowosokedile, Oluwatobi Moses
defence date
language