title
Sõjalise innovatsiooni põhimõte militaardoktriini uuendajana: sarnasusesd, erinevused ja õppetunnid Israeli ja Eesti kaasused
Principle of military innovation as an upgrade to the army concept: differences, similarities and lessons. A case study of Israel and Estonia
author
Ispas, Irina
keywords
supervisor
defence date
language