title
Bain & Company viieteistkümne strateegilise instrumendi kasutamine Eesti väikeste ehitusettevõtete näitel
Usage of Bain & Compnay’s Fifteen Most Used Strategic Management Tools Usage based on Small Estonian Construction Companies
author
Radtšenko, Vladimir
supervisor
defence date
language