title
Soome ja Eesti psühhiaatrilise patsiendi õiguskaitseline võrdlusanalüüs Euroopa inimõiguste konventsioon järgi
Comparative Analysis Between Finnish and Estonian Psychiatric Patient Legal Protection Under the European Convention on Human Rights
author
Kairaluoma, Kukka-Maaria
defence date
language