title
Gruusia veini brändi tuntus ja ekspordi perspektiivid Hiina turule sisenemisel
Georgian Wine Brand Awareness and Export Perspectives in the Emerging Chinese Market
author
Kankava, Nikoloz
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network