title
Cu+-ATPaasi kristallisatsiooni uuringud
Crystallization studies on a Cu+-ATPase
author
Tiirik, Tõnis
keywords
Cu+-ATPaas
P-tüüpi ATPaasid
Cu+-ATPase
P-type ATPases
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Nissen, Poul
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele