title
Kasutatavuse mõõdikute monitooring avalikus sektoris Registrite ja Infosüsteemide Keskuse näitel
Monitoring usability metrics in the public sector based on the example of Center of Registers and Information Systems
author
Kask, Kaisa
keywords
defence date
language