title
Telekommunikatsiooni ettevõtte tootepakkumiste ärireeglite haldussüsteemi realiseerimine kasutades Drools reeglimootorit
Implementation of Telecommunication Company Product Offerings Business Rule Management System Using Drools Rule Engine
author
Karolin, Natalie
supervisor
defence date
language