title
Temperatuuritundlike ravimite jaotusvedude korraldus Magnum Logistics OÜ näitel
Distribution of temperature-sensitive pharmaceuticals in Magnum Logistics Llc
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information