title
Eesti sündmuste andmete kogumise ja väljastamise teenus ning seda kasutav Androidi rakendus
A service of gathering and delivering Estonian events data and an Android application that uses it
supervisor
defence date
language