title
Võrdlusuuringukeskkond maatriksite ümberkorrastusmeetoditele
Benchmarking Environment for Seriation Methods
author
Lukkonen, Antero
keywords
maatriksi ümberkorrastamine
võrdlusuuring
arvutipõhised eskperimendid
korratavus
computer based experiments
reproducibility
supervisor
defence date
language