title
Põlevkivienergeetika arenemise perspektiivid
Development and future of shale industry
author
Kozlov, Ilja
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus