title
Jaekaubanduse tarbijate eelistuste uuring Tallinna MAXIMA kaubandusketi näitel
Segmentation of retail customers based on MAXIMA chain in Tallinn
Исследование предпочтений потребителей в сфере розничной торговли на примере сети магазинов MAXIMA в Таллинне
author
Golubei, Anastassija
keywords
сегментированиe рынка
поведение потребителей
анкетирования потребителей
потребительскиe предпочтения
segmentation of retail customers
respondents
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network