title
Kominsur kindlustusmaakleri kliendirahulolu mõõtmine
Customer Satisfaction Measurement in Kominsur Insurance Broker
author
Olenitšev, Aleksei
supervisor
defence date
language