title
Kanepi- ja puidujahugaplastkomposiitide füüsikalised ja mehaanilised omadused
Physical and mechanical properties of hemp and wood flour based plastic composites
author
Tumanov, Tanel
keywords
kanepkiud
plastkomposiidid
hemp fibre
hemp hurds
plastic composites
defence date
language