title
Pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukeste kilede fotokatalüütilise aktiivsuse karakteriseerimine atsetooni ja heptaani oksüdatsioonil õhus
Characterization of gas-phase photocatalytic activity of spray pyrolysis-synthesized TiO2 thin films coatings by oxidation of acetone and heptane
author
Matskevitš, Natalja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal